Frequently Asked Questions

Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest aan ons gestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan telefonisch contact op met onze medewerkers, of mail direct naar info@onlinetalentmanager.com

Octogram

Wat meet het Octogram?

Het Octogram meet een 8-tal gedragsdisposities gebaseerd op het Competing Values Model van Quinn. Het Octogram geeft inzicht in de (werkgerelateerde) voorkeursstijlen van een kandidaat op het werk. Het Octogram meet de mate van affiniteit met acht gedragsdisposities, respectievelijk werkstijlen en leiderschapsstijlen. De test bestaat uit een verzameling uitspraken/adjectieven die een steekproef zijn uit het werkgedrag van werknemers met uitvoerende en leidinggevende rollen. De kandidaat krijgt adjectieven voorgelegd die meerdere aspecten van de voorkeursstijlen raken, zoals voorbeelden van gedrag, attitudes, drijfveren en affiniteiten. Omdat het om gedrag in de werkcontext gaat, spreken we bij het Octogram over ‘werkstijl’, of over ‘leiderschapsstijl’ wanneer het leidinggevend gedrag betreft.

Uit hoeveel vragen bestaat het Octogram?

De test bestaat uit 36 vragen

Hoe lang duurt het om de vragenlijst van het Octogram in te vullen?

Op deze test is geen tijdslimiet van toepassing, de gemiddelde afnametijd bedraagt 16 minuten

Welke instructie krijg je bij het invullen?

De kandidaat dient binnen een set van 4 een ordening aan te brengen van ‘meest van toepassing’ naar ‘minst van toepassing’ door de adjectieven met de muis in de juiste volgorde te slepen. Bij grote verschillen tussen de werksituatie en de privésituatie wordt gevraagd de werksituatie zwaarder te laten wegen.

Voor welke doelgroep kan ik het Octogram inzetten?

De moeilijkheidsgraad van het Octogram is afgestemd op personen met een mbo-opleiding of hoger. Met enig voorbehoud kan de gebruiker de test inzetten op vmbo niveau of hiervoor als alternatief de werkstijlentest inzetten.

Wanneer zet je het Octogram in?

Het Octogram kent veel toepassingen voor de gebruiker van Online Talent Manager. Het Octogram bevindt zich, kijkend naar de ijsberg, rond de waterlinie. Gedeeltelijk zal zichtbaar zijn welke stijl iemand hanteert, anderzijds wordt er met het Octogram ook ingegaan op hetgeen onder de waterlijn ligt. Het speciale karakter van het Octogram in de zin van items in de vorm van adjectieven die meerdere aspecten raken maakt dat het Octogram handvatten biedt bij het beantwoorden van een diversiteit aan vragen op het gebied van: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Dit wordt nog eens versterkt als de gebruiker het Octogram in combinatie met andere gedragstests inzet.

 

Algemeen advies om het Octogram in te zetten:

  • Eerste keus gedragstest (als je maar één kan inzetten kies dan voor het Octogram, waarbij de OP5 Persoonlijkheid tweede keus is).
  • Selectievraagstukken in de breedste zin van het woord.
  • Ontwikkelvraagstukken in het kader van loopbaanbegeleiding, re-integratie, opstellen persoonlijk ontwikkelplan, 360° beoordeling, organisatieontwikkeling en coachingstrajecten.
  • Trainingen: MD-trajecten, teamontwikkeling, commercieel en stressmanagement, leidinggeven.

Waar geeft het Octogram antwoord op?

Het Octogram geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • In welke rol voel ik mij het prettigst?
  • Wat is mijn manier van werken?
  • Waar zit mijn kracht?
  • Waar zitten mijn valkuilen?
  • Waar krijg ik wel/geen energie van in mijn werk (workflow)?

 

Hierdoor is het Octogram zeer geschikt voor zowel selectie- als verschillende soorten begeleidingsvraagstukken.

Hoe worden de resultaten van het Octogram gepresenteerd?

Zoals bij alle andere tests worden de resultaten van het Octogram gepresenteerd in Staninescores. Scoort iemand vrij hoog (8 of 9) dan is de kans groot dat de affiniteit met deze rollen zo sterk is, dat ook de bijbehorende valkuilen op deze persoon van toepassing zijn. Scoort iemand vrij laag (1 – 3) dan is de kans groot dat de affiniteit met deze rollen laag is. Deze zijn in die gevallen in de rapportage beschreven.